Tháng: Tháng Năm 2018

Tầm quan trọng của CO2 trong hồ thủy sinh

Có thể tóm gọn vấn đề như sau: không bổ sung CO2, cây thủy sinh vẫn có thể sinh trưởng và phát triển. Khi được bổ sung CO2, chúng sẽ sinh sôi nảy nở nhanh hơn, mạnh hơn và đẹp hơn nữa.