Tháng: T03 2019

Chơi thủy sinh dễ hay khó?

Thủy sinh nó là một thú chơi, ấy nên bouaqua xin phép dùng cụm từ “chơi thủy sinh” trong bài viết này. Trong quá trình đi làm nghề, điều mà chúng tôi hay được nghe từ khách hàng và mọi người là “ôi, phức tạp lắm, chị không chăm được đâu, chết nó phí”, “anh… Read more »