60x30x36cm rimmless starphire

Đây là hồ của thành viên icepotato89, diễn đàn aquascapingworld.com, đến từ Melbourne, Australia.

Kích thước hồ: 60 x 30 x 36
Ánh sáng: 2x24w T5HO + 2x10w LEDs
Lọc: Eheim 2213
CO2: có

Hồ kính rất nuột và trong, thương hiệu Yi Ding

Hồ kính rất nuột và trong, thương hiệu Yi Ding

Bố cục ban đầu

Bố cục ban đầu

Bố cục mà tác giả chọn

Bố cục mà tác giả chọn

Cắm cây

Cắm cây

Danh sách cây:

Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
Lilaeopsis brasiliensis (Huệ nước, cỏ lưỡi rắn)
Hydrocotyle sp (Rau má bò)
Blyxa japonica (Cỏ Nhật)

Mặt bên

Mặt bên

Tác giả dùng đèn hắt lên phông xanh

Tác giả dùng đèn hắt lên phông xanh

Trân châu Cu Ba bắt đầu bùng nổ

Trân châu Cu Ba bắt đầu bùng nổ

185 ngày tuổi

185 ngày tuổi

 Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

60x30x36cm rimmless starphire
Đánh giá bài viết