90cm high tech planted

Một hồ khác của thành viên jfravn, diễn đàn aquascapingworld.com, đến từ Copenhagen, Denmark.
Kích thước hồ: 90 x 45 x 45
Ánh sáng: 4 x 39W
Lọc: 2 x Eheim 2075
CO2: có

Danh sách cây:
1. HC cuba (Trân châu Cu Ba)
2. Staurogyne repens (Rau thơm)
3. Glossostigma elatinoides (Trân châu Nhật)
4. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn xòe)
5. Cryptocoryne wendtii green (Tiêu thảo xanh)
6. Cryptocoryne wendtii brown (???)
7. Cryptocoryne Wendtii tropica (Tiêu thảo Tropica)
8. Cryptocoryne Mi Oya (Tiêu thảo Mi Oya)
9. Cryptocoryne beckettii petchii (Tiêu thảo nâu)

Ngày thứ nhất, sau khi cắm cây

Ngày thứ nhất, sau khi cắm cây

Ngày thứ 5

Ngày thứ 5

Ngày thứ 17

Ngày thứ 17

Ngày 24

Ngày 24

Ngày 35

Ngày 35

Ngày 52

Ngày 52

Ngày 65

Ngày 65

Ngày 74, bổ sung dương xỉ

Ngày 74, bổ sung dương xỉ

Ngày 81, sau khi cắt tỉa

Ngày 81, sau khi cắt tỉa

Ngày 84, gỡ rêu khỏi lũa

Ngày 84, gỡ rêu khỏi lũa

Ngày 93

Ngày 93

Ngày 101

Ngày 101

Ngày 145

Ngày 145

Ngày 164

Ngày 164

Ngày 187

Ngày 187

Ngày 194

Ngày 194

Ngày 228

Ngày 228

Ngày 269

Ngày 269

Ngày 296

Ngày 296

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

90cm high tech planted
Đánh giá bài viết