90L from Poland

Một góc xanh lý tưởng cho nhà phố. Cùng tham khảo một hồ 60 của thành viên Pawel Iglewski, diễn đàn aquascapingworld.com
Kích thước: 60 x 35 x 45
Ánh sáng: ADA solar I MH-150 w
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Microsorium pteropus narrow (Dương xỉ lá kim)
2. Microsorium pteropus philippine (Dương xỉ Phillipine)
3. Vallisneria americana (Hẹ xoắn)
4. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
5. Rotala sp. green (Vảy ốc xanh)
6. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
7. Christmas moss (Rêu Giáng sinh)

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

90L from Poland
Đánh giá bài viết