“Blue Garden” – bể thủy sinh hạng 1327 IAPLC 2014

Hồ nhỏ của thành viên Jimmy Dale (diễn đàn UKAPS.org) tham gia IAPLC lần đầu và đạt hạng 1327, một kết quả rất đáng ăn mừng.

Kích thước 50x30x30 (cm)
Đá ADA Koko Stone
Danh sách cây 1. Riccia fluitans (rêu Riccia)
2. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên)
3. Fissidens fontanus
4. Pogostemon helferi
5. Pogostemon stellata
6. Pogostemon erectus
7. Hemianthus callitrichoides
8. Limnophila aromatica ‘hippuroides’
Bảo dưỡng – Thay nước 50% thể tích hồ
– 12ml Tropica specialised fertiliser
– 30 giọt ADA ECA
– 5ml Easylife algexit.
– Cắt tỉa cây
mỗi tối thứ 2 hàng tuần
Thay cát tiền cảnh khi cần thiết
hồ thủy sinh nhỏ

Hình ảnh của hồ vào tháng 10/2013

hồ nhỏ 50cm

Trung cảnh được bổ sung thêm sao nhỏ

rêu ciccia trong bể thủy sinh

Rêu Riccia phát triển rất tốt

bể thủy sinh nhỏ chơi rêu

Đã đến lúc phải cắt tỉa Riccia, tránh việc để chúng thối gốc và bung khỏi đá

cây thủy sinh ngưu mao chiên trồng tiền cảnh

Tác giả làm lại tiền cảnh bằng ngưu mao chiên

bể thủy sinh nhỏ đơn giản

Hình ảnh hồ tham dự IAPLC 2014

Nguồn: http://www.ukaps.org/…
http://www.ukaps.org/…

Đánh giá bài viết