[HD] Cắt tỉa hồ 180cm tại Nature Aquarium Gallery (NA Gallery)

Cùng xem để thấy việc cắt tỉa, chăm sóc một hồ lớn thì như thế nào. Nhân vật chính của chúng ta là hồ 180cm với cơ chế thoát nước overflow.

Đánh giá bài viết