Cửa hàng thủy sinh ATLANTIS (Thailand)

Cửa hàng thuỷ sinh này chuyên về các sản phẩm phụ kiện hơn là hồ thủy sinh
Website: http://www.atlantis-jj.com/

cửa hàng thủy sinh Thái Lan

Nhìn qua đã thấy rất đầy đủ

eheim

Khu vực của Eheim

gex

Khu vực của Gex

hồ thủy sinh

Hình như ở đây chỉ có một hồ ươm cây be bé này

thuốc, phân nước

Thuốc hay dinh dưỡng gì đó

thuốc cho tép

Đây nữa

gex

Lại là Gex

ada

Khu vực của ADA

cá, tép

Cá, tép tươi sống

Nguồn: http://walkingfarm.blog.163.com

Đánh giá bài viết