CAPA 2015

Cuộc thi CAPA lần thứ 8 thu hút 58 bài dự thi chia ra 3 thể loại bể dưới 54L, từ 55 đến 200L và trên 200L. Hãy cùng bouaqua điểm qua một số bài thi đáng chú ý.

Thể loại bể dưới 54L

bể thủy sinh bố cục núi rêu

Off the Grid (45x36x30)

bể thủy sinh bố cục rừng dự thi capa 2015

Rooksy (40x32x28)

bể thủy sinh bố cục đơn giản

Forgotten Reef (45x31x36)

bể thủy sinh đơn giản

L’île mystérieuse (38x38x35)

Thể loại bể từ 55L đến 200L

bố cục bể thủy sinh phong cách tự nhiên

Old Forest (60x35x30)

bể thủy sinh xanh tốt

In joy and sorrow… (90x45x45)

bể thủy sinh với lũa

Tribute to a master (60x30x36)

bể thủy sinh dưới 200l

Wild Forest (100x45x44)

bể thủy sinh với nền cát trắng

Calel (60x30x35)

lũa trong bể thủy sinh

Puzzlewood (55x50x50)

Thể loại bể trên 200L

bố cục bể thủy sinh độc đáo

Gravity (120x55x47)

bố cục bể thủy sinh tự nhiên với lũa và rêu

The Owl’s shriek (120x60x50)

bố cục bể thủy sinh rậm rạp

Perséphone (120x60x50)

bố cục bể thủy sinh dự thi capa năm 2015

Escaping the stranglers 120x40x50)

bố cục bể thủy sinh ấn tượng

Shilin (120x60x50)

bố cục bể thủy sinh gần gũi thiên nhiên

Impulse (120x125x60)

bố cục bể thủy sinh với dòng suối

Mystic river (95x50x45)

bố cục bể thủy sinh với rặng núi

Tribute to Indonesia (120x50x55)

bố cục bể thủy sinh lũa rêu không cầu kỳ

Relaxing (120x55x40)

Nguồn: http://www.aquagora.fr