EAPLC 2017

EAPLC năm 2017 thu hút 296 bài thi đến từ 26 quốc gia. Chiếm số lượng bài thi nhiều nhất là Đức (40 bài), Tây Ban Nha (28 bài) và Italy (27 bài), nước Anh năm nay chỉ có 06 bài tham dự – một con số quá khiêm tốn. Bouaqua xin được giới thiệu hình ảnh 20 hồ top thể loại tiêu chuẩn (hơn 50L) và nano (dưới 50L).

Top 10 hồ tiêu chuẩn

rank 01 eaplc 2017

Chthonic Spirits – 150 x 45 x 60 (cm)

rank 02 eaplc 2017

Dreaming Underwater – 150 x 60 x 74 (cm)

rank 03 eaplc 2017

Pareidolia – 120 x 50 x 50 (cm)

rank 04 eaplc 2017

Frontera – 120 x 50 x 50 (cm)

rank 05 eaplc 2017

Dawn Riverbed – 92 x 50 x 50 (cm)

rank 06 eaplc 2017

The keeper of the valley – 120 x 40 x 45 (cm)

rank 07 eaplc 2017

Greenhills – 120 x 40 x 80 (cm)

rank 08 eaplc 2017

Through Nature – 120 x 50 x 50 (cm)

rank 09 eaplc 2017

Nature arch – 100 x 50 x 60 (cm)

rank 10 eaplc 2017

Cascate di Fermona – 100 x 50 x 50 (cm)

Top 10 hồ nano

rank 01 nano eaplc 2017

Methusalem Cliff – 45 x 30 x 27 (cm)

rank 02 nano eaplc 2017

Land of Lore – 40 x 28 x 32 (cm)

rank 03 nano eaplc 2017

The Rock – 45 x 27 x 30 (cm)

rank 04 nano eaplc 2017

Look under my dress – 40 x 28 x 32 (cm)

rank 05 nano eaplc 2017

Oktober – 45 x 30 x 27 (cm)

rank 06 nano eaplc 2017

Nano Canyon – 30 x 30 x 30 (cm)

rank 07 nano eaplc 2017

The Red Cliff – 45 x 30 x 27 (cm)

rank 08 eaplc 2017

Daylight – 60 x 25 x 30 (cm)

rank 09 nano ealpc 2017

Among The Trees – 46 x 35 x 30 (cm)

rank 10 nano eaplc 2017

Schaza – 36 x 30 x 27 (cm)

[download hình ảnh chất lượng cao]

Nguồn: http://eaplc.com

EAPLC 2017
Đánh giá bài viết