Fairytale of Vegetation – 100L

Tác giả: thành viên schruz, diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước: 80 x 30 x40
Ánh sáng: 4 x 24 W T5HO 6500K
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Anubias barteri var. hoity-toity (???)
2. Anubias barteri var. “Coffeefolia” (Ráy cà phê)
3. Microsorum pteropus “narrow” (Dương xỉ lá hẹp)
4. Bolbitis heduelotii (Dương xỉ Châu Phi)
5. Vesicularia dubyana (Rêu Singapore)
6. Staurogyne sp. (Rau thơm)
7. Glossostigma elatenoides (Trân châu Nhật)
8. Hemianthus callitrichoides “cuba” (Trân châu Cu Ba)
9. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
10. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
11. Fissidens fontanus (Rêu US Fissidens)
12. Ludwigia arcuata (Diệp tài hồng lá kim)
13. Rotala sp. green (Vảy ốc xanh)
14. Cryptocoryne crispatula ‘balansae’ (instead of Cypherus) (Rong lụa)
15. Cryptocoryne Beckettii (Tiêu thảo xanh)

Trân châu Nhật rất mượt

Trân châu Nhật rất mượt

Trân châu Nhật lên cạn

Trân châu Nhật lên cạn

Dày đặc

Dày đặc

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Fairytale of Vegetation – 100L
Đánh giá bài viết