Giới thiệu hồ nhỏ “In Dreams”

Tiếp nối bài viết Hồ nhỏ kết hợp hai sắc xanh – cam Bouaqua xin được giới thiệu thông tin chi tiết cũng như quá trình hình thành của hồ này – một tác phẩm của thành viên có nickname Yoda-BB, diễn đàn UKAPS.org.

Kích thước hồ: 40x45x40 cm
Thể tích: 72 L
CO2: 2 giọt/giây
Ánh sáng: ADA Aquasky 451 + PL 55 W x 2
Lọc: Super Jet Filter ES300
Nền: Power Sand M + cát Silica + cát ADA Nile Sand

bố cục đá hồ thủy sinh để bàn

Tác giả xoay dọc hồ để tạo bố cục có chiều sâu

hồ thủy sinh để bàn trải cát sông nile

Trải cát sông Nile và vào nước

trồng cây vào hồ thủy sinh

Cây đang độ sinh sôi nảy nở mạnh mẽ

bố cục hồ thủy sinh theo luật xa gần

Những chi tiết nhỏ rất có giá, cây trồng rất hợp lý ở từng vị trí

cây thủy sinh hoang dại

Hoang dại

bố cục hồ thủy sinh

Chỉ góc này thôi cũng có thể thành một bố cục mới cho hồ mới

cây thủy sinh mọc chen đá

Đầu non

dòng suối thấp thoáng

Thấp thoáng

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Đánh giá bài viết