[HD] Hướng dẫn buộc rêu lên lũa

Một clip hướng dẫn cơ bản các buộc rêu lên lũa bằng dây cước hoặc chỉ, cách này có thể áp dụng với hầu hết các loại rêu có tán. Các bạn chú ý buộc dày một chút để sau này rêu ra nhanh dày và xum xuê. Rêu buộc lũa có thể theo ý đồ hoặc để che khuyết điểm rất tốt. Khi các bạn sở hữu một khúc lũa có vết cắt bằng cưa (trông sẽ mất tự nhiên) hoặc vết ghép, đôi khi đơn giản là lũa không đồng bộ, các bạn có thể phủ rêu lên chúng.

Đánh giá bài viết