Hồ ADA 60cm – Harborough Rocks – James Marshall

Tác phẩm của thành viên James Marshall, diễn đàn UKAPS.org. Một hồ 60 sử dụng gần như đầy đủ các sản phẩm của ADA. Với phong cách đơn giản, gọn gàng nhưng lại phô diễn được hết sức mạnh của chế độ dinh dưỡng ADA.

Kích thước 60x30x36 (cm)
Ánh sáng ADA Solar II
CO2
Dinh dưỡng Aquasoil Africana 2 x 9L
Power sand Specail S 2 x 2L
brighty K 500ml
Green Brighty step 1 500ml
Green Brighty special lights 500ml
Phụ gia Penac P
Penac W
Tourmaline BC
Green Gain
Phyton Git
Green bacter
Cát Nile sand 5.2L
Congo Sand 2kg
Đá Ryuoh Stone 10kg
Danh sách cây 1. Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
2. Glossostigma elatinoides (Trân châu Nhật)
3. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
hoàn thành bố cục hồ thủy sinh

Hoàn thành bố cục

trồng cây thủy sinh vào hồ

Vào nước, cắm cây

hồ thủy sinh 1 tuần tuổi

01 tuần tuổi

hồ thủy sinh 2 tuần tuổi

02 tuần tuổi

hồ thủy sinh 3 tuần tuổi

03 tuần tuổi

hồ thủy sinh 4 tuần tuổi

04 tuần tuổi

hồ thủy sinh 6 tuần tuổi

06 tuần tuổi

hồ thủy sinh 11 tuần tuổi

11 tuần tuổi

hồ thủy sinh đặt trong phòng

Toàn cảnh hồ thủy sinh trong phòng

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Đánh giá bài viết