Hồ khuyết danh 120cm

Một hồ khuyết danh mà Bouaqua không có nhiều thông tin.
Kích thước: 120x50x50
Ánh sáng: 2 x 150W 6700K metal halide (3pm-10pm)
CO2: Có

Sắp xếp bố cục hồ

Sắp xếp bố cục hồ

Vào nước, cắm cây

Vào nước, cắm cây

cây thủy sinh phát triển

hồ thủy sinh bố cục núi đá hồ thủy sinh 300L hồ thủy sinh 120cm hồ thủy sinh đồng cỏ cát thủy sinh

tép RCNguồn: http://walkingfarm.blog.163.com/blog/static/100055408201302965924950/

Đánh giá bài viết