Hồ thủy sinh 10G “Mountains of the Monsoon”

Tác giả: Bhushan Dalvi
Kích thước hồ: 51x30x30 cm (38L)
Ánh sáng: 65W (6700K)
Lọc: Eheim 2213
Nền: ADA Aqua Soil II, Power Sand special S
Phân nước + doping: Brighty K, Step 1, Step 2, Brighty Special Lights, Florish Iron, ECA, Green Gain, Green Bacter, Tourmalin BC
CO2: 1 giọt/giây

Nền là đồ cũ của hồ Boraras Dream trước đó

Nền là đồ cũ của hồ “Boraras Dream” trước đó

Tác giả sử dụng 4 viên đá, không theo quy tắc Iwagumi

Tác giả sử dụng 4 viên đá, không theo quy tắc Iwagumi

Bắt đầu cắm cây

Bắt đầu cắm cây

Sau 01 tháng

Sau 01 tháng

Sau 1,5 tháng và chưa cắt tỉa lần nào

Sau 1,5 tháng và chưa cắt tỉa lần nào

Sau lần cắt tỉa đầu tiên

Sau lần cắt tỉa đầu tiên

70 ngày tuổi

70 ngày tuổi

Hồ đã định hình

Hồ đã định hình

Tác phẩm hoàn thiện

Tác phẩm hoàn thiện

Nguồn: http://indianaquariumhobbyist.com/…

Hồ thủy sinh 10G “Mountains of the Monsoon”
5 (100%) 1 vote