Hồ nhỏ kết hợp cây ưa sáng và ít sáng

Một hồ nhỏ của Green Machine kết hợp giữa loài cây ưa sáng (trân châu Cu Ba) dưới thấp và những loài cây chịu ít sáng (rêu, ráy, dương xỉ) trên cao. Sự đối lập này tưởng như bất khả thi nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu ta đảm bảo được chất lượng nước và nhiệt độ hồ. Cùng xem để thấy không phải cứ khi nào rêu, ráy, dương xỉ tàn úa đều là do nhiều sáng.

red-rock-green-machine-mini-tank

Sự kết hợp khéo léo các loài cây thủy sinh

Cùng xem thêm về quá trình thực hiện bố cục của tác giả qua video dưới đây

Nguồn: www.thegreenmachineonline.com

Đánh giá bài viết