Hướng dẫn làm hang tép bằng sứ lọc

Sáng tạo vui và đơn giản của một người yêu thủy sinh đến từ Ấn Độ. Hang cho tép kiểu này phù hợp đối với tép nhỏ, tạo thêm chỗ trú ẩn, tránh stress cho tép con.

sứ lọc thủy sinh

Chuẩn bị sứ lọc trắng và keo con voi

sứ lọc trung quốc

Dán các viên sứ lọc với nhau thành hàng

sứ lọc trắng

Nên sử dụng các loại keo chịu nước và có tính đàn hồi như sillicon để đạt hiệu quả kết dính cao

sứ lọc trắng trung quốc

Dán xong lớp thứ nhất

sứ lọc trắng cho bể thủy sinh

Làm tương tự với lớp thứ hai

sứ lọc làm hang tép

Một hang tép đã hoàn thành với 3 lớp sứ lọc

sứ lọc trung quốc cho hồ tép

Dán cẩn thận, ngay hàng thẳng lối để sản phẩm được đẹp hơn

hang tép tự chế trong hồ

Đưa vào hồ, nếu buộc rêu lên nữa thì không khác sản phẩm công nghiệp

Nguồn http://aqua.c1ub.net/…

Đánh giá bài viết