Kitchen Garden 73 liters

Một tác phẩm của thành viên N-dee, diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước: 60 x 35 x 35
Ánh sáng: 2x24W T5HO 6500K, 12h tiếng/ngày
CO2: Có

Macro Yamato

Macro Yamato

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Kitchen Garden 73 liters
Đánh giá bài viết