My First Iwagumi – Juwel Rio 125

Một hồ bố cục iwagumi cơ bản đến từ diễn đàn aquascapingworld.com, của thành viên có nick LondonDragon, sống tại London, UK.
Kích thước hồ: 81 x 36 x 50 (125L)
Ánh sáng: 6 x 24w T5 (2 x 6500k, 2 x 8000k, 2 x PlantGrow)
CO2: Bình 5kg bottle, mở 3 tiếng trước khi bật đèn, tắt 2 tiếng trước khi tắt đèn
Nền: 18l ADA Aqua Soil Amazonia
Đá: 15Kg Dragon Stone

Lên bố cục

Lên bố cục

Cắm cây

Cắm cây

Góc trái

Góc trái

Góc phải

Góc phải

Nhìn từ góc trên bên phải...

Nhìn từ góc trên bên phải…

... và từ góc trên bên trái

… và từ góc trên bên trái

Ngày thứ 4

Ngày thứ 4

Ngày thứ 7, thêm mấy nhánh cỏ Ranong vào hậu cảnh

Ngày thứ 7, thêm mấy nhánh cỏ Ranong vào hậu cảnh

Nhìn từ mặt bên

Nhìn từ mặt bên

Ngày thứ 14, có thể thấy trân châu Cu Ba mọc đã khá dày

Ngày thứ 14, có thể thấy trân châu Cu Ba mọc đã khá dày

Nhìn kỹ hơn

Nhìn kỹ hơn

Rau thơm đua nhau mọc, đá rất sạch sẽ

Rau thơm đua nhau mọc, đá rất sạch sẽ

Thử thay màu phông nền sang đen

Thử thay màu phông nền sang đen

Thảm trân châu đã dày đặc

Thảm trân châu đã dày đặc

Nguồn http://www.aquascapingworld.com…

My First Iwagumi – Juwel Rio 125
Đánh giá bài viết