Rocky Coast

Một hồ đá của thành viên pappsandor, đến từ diễn đàn akvakertesz.hu.
Kích thước: 60 x 30 x 36
Ánh sáng: 2x24w T5 6500K
Đá: 30kg ADA Seiryu Stone
CO2: Có

Cây chỉ gồm trân châu Cu Ba và US fiss

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…