Saintlys opti white

Một hồ khá nổi tiếng đến từ England, tác giả là thành viên saintly, diễn đàn aquascapingworld.com
Kích thước hồ: 60 x 30 x36
Ánh sáng: 4 x 24w T5 (chỉ mở 02 bóng)
Nền: ADA amazonia, ADA powersand
Đá: Seryiou
CO2: Có

bố cục đá thủy sinh

Bố cục đá

trồng cây thủy sinh

Cắm cây

Danh sách cây:
1. HC (Trân châu Cu Ba)
2. e tennelus (Cỏ đỏ)
3. hairgrass (Ngưu mao chiên cao)
4. Và một loại ngày đó tác giả chưa rõ tên mà ngày nay chúng ta gọi là “Sao nhỏ”

trân châu Cu Ba kín nền hồ thủy sinh

Trân châu Cu Ba sắp full nền

trồng cây bể thủy sinh

Tác giả lại thêm cây lạ, cỏ vẻ như một loại rotala

cắt tỉa hồ thủy sinh

Cắt tỉa

góc đẹp bể thủy sinh

Một góc đẹp

thảm trân châu Cu Ba bể thủy sinh

Cưỡng chế giải tỏa thảm trân châu Cu Ba

thay cát hồ thủy sinh

… và thay bằng cát trắng

trồng rêu riccia hồ thủy sinh

Thêm rêu riccia

hồ thủy sinh phát triển tốt

Hồ phát triển tốt

cắt tỉa cây mọc nhanh trong bể thủy sinh

Tiếp tục cắt tỉa những cây mọc nhanh

sau khi cắt tỉa bể thủy sinh

Sau khi cắt tỉa

thay cây bể thủy sinh

Tác giả đã thay riccia bằng một loại rêu khác

 

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Saintlys opti white
Đánh giá bài viết