Separated by the river

Tiếp tục bố cục mô phỏng cây, tác giả Filipe Oliveira tiếp tục giới thiệu đến chúng ta một tác phẩm khác với con đường và hàng cây. Một bố cục “dễ mà không dễ”
Kích thước: 55 x 35 x 35
Ánh sáng: ELOS E-lite

Danh sách cây:
1. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
2. Lilaeopsis mauritiana (Cỏ lưỡi rắn)
3. Singapore moss (Rêu Singapore)

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Separated by the river
Đánh giá bài viết