The rhytm of the island

Một hồ đạt hạng 7 HAC 2011 của thành viên Cecska đến đơn diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước: 45 x 27 x 30
Ánh sáng: TMC 1000 ND LED GroBeam
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Elechoaris parvula (Ngưu mao chiên lùn)
2. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
3. Cabomba caroliniana (La hán xanh)
4. Cryptocoryne parva (Tiêu thảo lá muỗng)
5. Cryptocoryne crispatula var. balansae (Rong lụa)
6. Fissidens fontanus (Rêu US fiss)
7. Vesicularia dubyana ‘Christmas’ (Rêu giáng sinh)
8. Hydrocotyle maritima (Rau má bò)
9. Microsorum Narrow (Dương xỉ lá hẹp)
10. Marsilea hirsuta (Cỏ đậu nành)
11. Anubias petite (Ráy nana)
12. Hemianthus micranthemoides (Trân châu cao)
13. Riccardia Chamedryfolia (Mini pelia)

Phần cứng

Phần cứng

Trải nền

Trải nền

Sắp đá

Sắp đá

Xếp lũa

Xếp lũa

1 ngày sau khi trồng cây

1 ngày sau khi trồng cây

Cận cảnh rau má

Cận cảnh rau má

Ráy và rêu

Ráy và rêu

Dương xỉ

Dương xỉ

Tép và lũa

Tép và lũa

2 tuần tuổi

2 tuần tuổi

3 tuần tuổi

3 tuần tuổi

4 tuần tuổi

4 tuần tuổi

Một đàn lòng tong đuôi đỏ

Một đàn lòng tong đuôi đỏ

Một chú otto

Một chú otto

6 tuẩn tuổi

6 tuẩn tuổi

Rêu giáng sinh

Rêu giáng sinh

9 tuần tuổi

9 tuần tuổi

RC trong hồ 13 tuần tuổi

RC trong hồ 13 tuần tuổi

15 tuần tuổi

15 tuần tuổi

19 tuần tuổi

19 tuần tuổi

Tham gia hội trợ

Tham gia hội trợ

23 tuần tuổi

23 tuần tuổi

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Một chút mới mẻ với đá

Một chút mới mẻ với đá

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

The rhytm of the island
Đánh giá bài viết