Tự chế bộ trộn CO2 cho lọc treo

Sẽ có nhiều tranh cãi về sản phẩm này, có thể nó chưa hiệu quả hay chưa thẩm mỹ nhưng ít nhất nó cũng mang đến cho chúng ta một khoảnh khắc thú vị.