Xmas gift 200lt – Rounded stones

Những viên đá tròn, không sắc cạnh nhưng vẫn có thể tạo nên một hồ đẹp. Tác phẩm của Filipe Oliveira
Kích thước: 100 x 45 x 55
Danh sách cây:
1. Cyperus helfery (???)
2. Juncus repens (Bắp mỹ)
3. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
4. Cryptocoryne parva (Tiêu thảo lá muỗng)

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Xmas gift 200lt – Rounded stones
Đánh giá bài viết