Month: Tháng Năm 2020

Bảo dưỡng hồ 90cm – Glass Canvas Aquascape

Bảo dưỡng là công đoạn cần thiết để duy trì một hệ sinh thái sạch sẽ, khỏe mạnh. Việc bảo dưỡng với tần suất nhiều hay ít lại phụ thuộc vào độ phức tạp trong bố cục bể của bạn. Đôi khi bảo dưỡng quá nhiều cũng giống như “làm phiền” hệ sinh thái vậy.