Crimson Sky Nature Aquarium Aquascape by James Findley

Cùng xem James Findley – ông chủ của The Green Machine set hồ như thế nào. Một hồ nhiều sắc màu và đã thoát ra khỏi những khuôn mẫu thông thường. Chi tiết quá trình hình thành hồ các bạn có thể xem tại link sau:

Nguồn: http://www.thegreenmachineonline.com/…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *