UKAPS Hardscape Challenge 2020

Lần này BOUaqua sẽ đưa các bạn đến với cuộc thi tạo bố cục hồ thủy sinh (hardscape) qua ảnh năm 2020. Cuộc thi đã kết thúc ngày 25/5 vừa qua.