Tropica

Những ngày đầu tại trại thủy sinh Tropica

Tropica là một thương hiệu không còn xa lạ gì đối với thủy sinh châu Âu cũng như thế giới, tại Việt Nam cũng như châu Á thì sản phẩm cây thủy sinh của Tropica chưa được phổ biến bởi họ chưa có nhiều nhà phân phối ở khu vực này.