Lựa chọn nền trộn hay nền công nghiệp cho thủy sinh?

Nền trộn và nền công nghiệp luôn có những cạnh tranh không hồi kết ở nhiều yếu tố, dù là người mới hay “người cũ” trong thú chơi thủy sinh thì cũng khó tránh khỏi đôi lần bạn băn khoăn khi lựa chọn một trong hai loại nền này.

nền trộn và nền công nghiệp cho bể thủy sinh

Lựa chọn nền trộn hay nền công nghiệp cho một bể thủy sinh đẹp?

Nền trộn được hình thành từ việc người chơi tự phối kết hợp các thành phần dinh dư